Tips til

foreldre

Fem tips til hvordan du kan hjelpe ditt barn med utdannings- og yrkesvalget:

1) Sett deg inn i utdanningssystemet


2) Kjenn til hvilke valg ditt barn skal gjøre og de ulike alternativene


3) Still spørsmål i stedet for å gi råd og svar


4) Benytt deg av veiledningstilbudene og oppsøk informasjon sammen


5) Sett av tid og start tidlig med utforsking og vurdering

Det er mye å sette seg inn i og det er langt mellom utforsking, vurdering og beslutning.

Vær konstruktiv og støttende. Husk at før valget av utdanning har ditt barn mange alternativer å vurdere og mange beslutninger og hensyn å ta. Det er viktig at du setter av tid og gir din støtte i denne prosessen. Vær tidlig ute med å sette deg inn i og vurdere mulighetene som finnes.

Lykke til!