Fremtidens

arbeidsmarked

"Fremtidens kompetanse vil handle like mye om å være oppdatert på ny teknologi, som å utnytte egenskapene som er unike for mennesket."

"inFuture har pekt ut fire kompetanseområder som blir særlig viktige i fremtiden. Disse handler ikke bare om å lære seg å bruke den nye teknologien, men også å utnytte de egenskapene som er unike for mennesker, som for eksempel kreativitet og sosial kompetanse. Disse vil bli enda viktigere som følge av den nye teknologien."

inFutures fire kompetanseområder

Skaperkraft: Henger sammen med kreativitet og mot til å eksperimentere. Evnen til kreativitet blir dårligere med alderen og må trenes på.

Informasjonskyndighet: Evne til å strukturere og ha en kritisk tilnærming til informasjon blir stadig viktigere.

Fordypningsevne: Evne og vilje til å jobbe forbi «kjedelighetspunktet» blir viktigere når vi utsettes for digitale distraksjoner.

Sosial kompetanse: Evne til empati kan vanskelig erstattes av maskiner og kunstig intelligens.

(Kilde: inFuture; Pew Research Center, 2015; Massachusetts Institute of Technology, 2018)


Hentet fra: https://veilederforum.no/content/dette-m%C3%A5-vi-kunne-i-fremtiden

Hva trenger Norge? NHOs kompetansebarometer gir deg noen svar