Hva er

videregående opplæring?

Videregående opplæring bygger på grunnskolen og kvalifiserer til arbeidsliv eller videre studier.

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring. Opplæringen er delt inn i studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram. De fører frem til studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Hvis du ikke fullfører utdanningen, kan du oppnå grunnkompetanse.

Tilbudet av utdanningsprogram og programområder kan variere fra et fylke til et annet.

Du kan søke videregående opplæring fra og med fylte 15 år. Du har rett til tre års videregående opplæring eller den opplæringstiden som er fastsatt i læreplanen. Denne retten kalles ungdomsrett.

Ungdomsretten gjelder også for deg som har fullført videregående opplæring i et annet land, og som ikke har fått godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge.

Ungdomsretten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.

Dette har du rett til:

  • plass på ett av de tre utdanningsprogrammene du oppgir som alternativer når du søker Vg1

  • to års videre opplæring som bygger på utdanningsprogrammet fra Vg1*

* Du har ikke rett til å få det programområdet du prioriterer høyest. Det avhenger av tilbudet i fylket ditt og karakterene dine.

Hentet fra: utdanning.no https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/fakta_om_videregaende

Introfilm fra Osloskolen

Hva er videregående opplæring?

Klikk under her for å få informasjon fra utdanning.no

Hva er fagfornyelsen?


Det jobbes med med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring. De nye læreplanene skal tas i bruk fra skolestart i 2020.

Det er er innholdet i fagene som blir nytt. Skolen skal med noen få unntak tilby de samme fagene som i dag. Unntakene gjelder på yrkesfag, der noen av utdanningsprogrammene blir nye og noen fag slås sammen.

Vi fornyer læreplanene i:

  • grunnskolefagene og de gjennomgående fagene i videregående

  • programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene

  • programfagene på de studieforberedende utdanningsprogrammene

Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/

Spesielt om endringen på yrkesfagene

Fra 2020 blir det gjort tre hovedgrep for å endre yrkesfagutdanningen:

  • Antall utdanningsprogrammer utvides fra åtte til ti for å samle elever med likere faglig innhold. Målet er å gi økt faglig spesialisering og tidligere spesialisering.

  • Regjeringen vil fase ut lærefag som nesten ikke har hatt lærlinger de senere årene: storurmakerfaget, industrisømfaget, idrettsanleggsfaget, støperifaget, garverifaget, industriell skotøyproduksjon og pianostemmerfaget.

  • Flere elever skal få spesialisering fra første året. Flere programområder vil bli delt i andreåret for å gi økt spesialisering. For eksempel vil Vg2 Byggteknikk bli delt i Vg2 Tømrer og Vg2 Betong og mur. Vg2 Klima, energi og miljø blir delt i Vg2 Rør og Vg2 Tak, membran og blikkenslager. Vg2 Matfag blir delt i Vg2 Baker og konditor og Vg2 Industriell matproduksjon.

Hentet fra regjeringen.no: Yrkesfagelever får tidligere spesialisering

Søking til videregående skole

På 10. trinn må du velge hvilke utdanningsprogram du skal søke på. Som hovedregel søker du i fylket du bor i.

  • Du har rett til å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du ønsker mest.

  • Sluttkarakterene dine fra 10. trinn vil være med på å avgjøre om du kommer inn på førsteønsket ditt.

Lese mer på vilbli.no: www.vilbli.no/nb/nb/vestfold-og-telemark/soknad-og-inntak-til-vg1/a/030732 . Her finner du også informasjon på flere språk

Lese mer om søking og inntak på sidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune: www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/opplaring-i-skole/soke-skoleplass/